Εναρκτήρια συνεδρίαση στην Ελλάδα

Εναρκτήρια συνεδρίαση στην Ελλάδα

Η εναρκτήρια συνάντηση του Χρηματοδοτούμενου Erasmus+ Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Act Now» έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στις 15 Δεκεμβρίου 2018. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν όλοι οι εταίροι από την Κύπρο, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Νορβηγία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σχιστιών (ECO, Ολλανδία).

Οι εταίροι από την Ελλάδα παρουσίασαν μία σύνοψη των στόχων, της έκβασης και των επιθυμητών αποτελεσμάτων του προγράμματος. Το συγκεκριμένο διετές πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται σε διάφορους επαγγελματίες υγείας, όπως ιατρούς, χειρουργούς, οδοντίατρους, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, διαιτολόγους, καθώς και κοινωνικούς λειτουργούς και φοιτητές ιατρικής.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα βασιστεί στις αρχές της Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης (Acceptance and Commitment Therapy, ACT). Οι εταίροι από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν την ACT σε άτομα με εμφανείς παραμορφώσεις. Η Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης είναι μία κατάλληλη προσέγγιση για ασθενείς με ανησυχίες για την εμφάνισή τους ως απόρροια παραμορφωτικών καταστάσεων (π.χ. κρανιοπροσωπικές, νευρολογικές, δερματολογικές καταστάσεις), ασθενειών (π.χ. καρκίνος, μηνιγγίτιδα), τραυμάτων (π.χ. εγκαύματα, τραύματα μάχης), ή με ανησυχίες για το σωματικό βάρος. Αυτές οι καταστάσεις έχουν αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική υγεία, στις αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία και στην ανάρρωση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να διευκολύνει την προσαρμογή των ασθενών στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας με μία εμφανή παραμόρφωση, ενισχύοντας την ψυχολογική ευελιξία τους. Οι επαγγελματίες υγείας και οι φοιτητές στην Ευρώπη θα αναπτύξουν καινούργιες δεξιότητες και θα αποκτήσουν καινούργιες γνώσεις στην καθημερινή πρακτική, ώστε να παρέχουν βελτιωμένη φροντίδα στους παραπάνω ασθενείς. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει και να συμβάλλει σε έναν κοινωνικό διάλογο σε σχέση με τις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό ευάλωτων ασθενών.

Στη συνάντηση υπογραμμίστηκαν διάφορα άλλα θέματα, όπως το χρονοδιάγραμμα, οι προθεσμίες, τα παραδοτέα, η διαχείριση του προγράμματος, η δημιουργία της ιστοσελίδας και οι εκδηλώσεις διάδοσης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Επίσης, συζητήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες των επόμενων συναντήσεων στην Κύπρο, τη Σλοβενία, την Εσθονία και τη Ρουμανία.

 

Πνευματικά πονήματα (Intellectual Outputs, IOs)

ΙΟ1: Εθνικές εκθέσεις, ανάλυση και έρευνα: οι εθνικές εκθέσεις αφορούν ασθενείς με ανησυχίες για την εμφάνισή τους λόγω παραμόρφωσης, συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικές με το πώς οι επαγγελματίες υγείας τους αντιμετωπίζουν στη χώρα του κάθε εταίρου και πώς οι διάφορες κουλτούρες/μετανάστευση επηρεάζουν αυτούς τους ασθενείς. Οι εθνικές εκθέσεις δίνουν έμφαση στην ανάγκη για εκπαίδευση και αποτελούν τη βάση για την προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού σε κάθε χώρα. Αυτή η προσαρμογή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο, ώστε το πρόγραμμα να έχει θετική επίδραση και μεταδοτικότητα.

IO2: Θεωρητικό άρθρο για τη Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ACT) σε ασθενείς με εμφανείς παραμορφώσεις: οι εταίροι θα καταθέσουν μία αναφορά βάσει της οποίας θα διαμορφωθεί το εκπαιδευτικό υλικό, συμπεριλαμβάνοντας τα πιο πρόσφατα θεωρητικά και μεθοδολογικά δεδομένα, ώστε να συνεισφέρουν στον τομέα αυτό.

IO3: Παιδαγωγική έκθεση των απαιτούμενων αποτελεσμάτων: οι εταίροι θα διαμορφώσουν το εκπαιδευτικό υλικό για επαγγελματίες που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες με βάση την εκτενή εκπαιδευτική τους εμπειρία από άλλα διεθνή και εθνικά προγράμματα.

IO4: Διδακτικό υλικό-Εκμάθηση/διδασκαλία/εκπαίδευση: το διδακτικό υλικό θα συμπεριλαμβάνει τα εργαλεία, τη μέθοδο και άλλα εκπαιδευτικά υλικά σε μία προσιτή μορφή, ενσωματώνοντας τις πολιτισμικές διαφορές και δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες υγείας να παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα διατίθεται ή ως αυτοεκπαίδευση ή ως ένα επίσημα οργανωμένο ομαδικό σεμινάριο.

IO5: Πιλοτική δοκιμή του εκπαιδευτικού σεμιναρίου: θα χορηγηθεί ένα προ- και μετά-KAPb τεστ, δηλαδή ένα ερωτηματολόγιο που αξιολογεί τη γνώση των εκπαιδευόμενων πριν και μετά το σεμινάριο.

IO6: Αναθεώρηση-ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου: οι εταίροι θα ολοκληρώσουν όλες τις αλλαγές και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και θα δημιουργήσουν ένα εγχειρίδιο που θα συμπεριλαμβάνει τη σχετική εισαγωγή, τον σκοπό του προγράμματος, τις διδακτικές κατευθυντήριες γραμμές, τα αποτελέσματα της πιλοτικής δοκιμής, τη σύνοψη και πληροφορίες σχετικά με τους εταίρους.

 

Σύνοψη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων:

  • Εθνική Έκθεση και Έρευνα
  • Θεωρητικό άρθρο για τη Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης για ασθενείς με εμφανείς παραμορφώσεις.
  • Δημιουργία ενός σαφούς/εστιασμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου.
  • Πιλοτική δοκιμή του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.
  • Δημιουργία μίας ιστοσελίδας του προγράμματος στην οποία θα διατίθεται ελεύθερα το εκπαιδευτικό υλικό.

Μετάφραση και προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού.

This post is also available in: English (Αγγλικα) Eesti (Εσθονικα) Norsk bokmål (Νορβηγικα) Română (Ρουμανικα) Slovenščina (Σλοβενικα) Svenska (Σουηδικη)