Στις 11.01.2020 ένα πιλοτικό σεμινάριο στην Εκπαίδευση Αποδοχής και Δέσμευσης (ACT) έλαβε χώρα στην Κύπρο.

Στις 11.01.2020 ένα πιλοτικό σεμινάριο στην Εκπαίδευση Αποδοχής και Δέσμευσης (ACT) έλαβε χώρα στην Κύπρο.

Στις 11 Ιανουαρίου 2020 το πιλοτικό σεμινάριο του ACT now project (ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διαμορφώθηκε για να χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες υγείας τις αρχές της Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης (ACT), ώστε να διευκολύνουν την προσαρμογή των ασθενών τους στην πρόκληση του να ζουν με μία εμφανή δυσμορφία) διεξήχθη στην Κύπρο. Το γεγονός υποστηρίχθηκε και προωθήθηκε μέσω κοινωνικών δικτύων και μέσω των επαφών του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της  MediCleft, το Κυπριακό Κέντρο για τις Σχιστίες και Άλλες Κρανιοπροσωπικές Δυσμορφίες. Είκοσι επαγγελματίες υγείας από διάφορους ειδικότητες (π.χ. διαιτολόγοι, εργοθεραπευτές, ορθοδοντικοί, νοσηλευτές ψυχικής υγείας, λογοθεραπευτές) συμμετείχαν, από τους οποίους οι 11 ήταν γυναίκες και οι 9 άνδρες. Οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν το σεμινάριο μίας ημέρας, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα ACT now project.  Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν επίσης, ένα ερωτηματολόγιο πριν και μετά το σεμινάριο προκειμένου να εκτιμηθεί η γνώση που αποκόμισαν και να ερευνηθούν πιθανές βελτιώσεις. Με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων και την σχετική στατιστική ανάλυση, διαπστώθηκε ότι το σεμινάριο είχε θετική επίδραση, καθώς φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες είχαν γνώση πώς οι αρχές της ACT μπορούν να διευκολύνουν την προσαρμογή των ασθενών. Στο μέλλον θα διεξαχθούν επιπλέον σεμινάρια, όταν ολοκληρωθεί η τελική μορφή του εκπαιδευτικού υλικού, έπειτα από την επανατροφοδότηση όλων των συμμετεχουσών χωρών.

Οι παραπάνω πληροφορίες διατίθενται στα: Ολλανδικά, Αγγλικά, Εσθονικά, Νορβηγικά, Ρουμανικά, Σλοβενικά, Σουηδικά

This post is also available in: English (Αγγλικα) Eesti (Εσθονικα) Norsk bokmål (Νορβηγικα) Română (Ρουμανικα) Slovenščina (Σλοβενικα) Svenska (Σουηδικη)