Koosolek Küprosel

EL rahastatud Erasmus+ projekti „ACT NOW“ teine töökoosolek toimus Küprosel Pafose linnas Neapolise Ülikoolis 29. märtsil 2019. Partnerid Küproselt, Eestist, Kreekast, Rumeeniast ja Sloveeniast tutvustasid riiklikke analüüse ja nende uuringute tulemusi. Riiklikud uuringud viidi läbi Ühendkuningriigi partnerite välja töötatud küsimustiku põhjal, uurides vajadust koolitada igas partnerriigis tervishoiutöötajaid tegelemaks nähtava välimuse erisusega patsientidega. Lisaks esitasid Ühendkuningriigi.