Kickoff i Hellas

EU Erasmus + -finansierte prosjektet “Act Now” ble startet av i Thessaloniki, Hellas, ved General Hospital “Papageorgiou” 15. desember 2018. Møtet ble godt besøkt av partnerne fra Kypros, Estland, Hellas, Norge, Romania, Slovenia, Sverige , Storbritannia og European Cleft Organization (ECO, Nederland). De greske partnerne presenterte en oversikt over prosjektets deler.