Εναρκτήρια συνεδρίαση στην Ελλάδα

Η εναρκτήρια συνάντηση του Χρηματοδοτούμενου Erasmus+ Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Act Now» έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στις 15 Δεκεμβρίου 2018. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν όλοι οι εταίροι από την Κύπρο, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Νορβηγία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σχιστιών (ECO,.