Συγγενείς Κρανιοπροσωπικές Δυσμορφίες: ένα σταυροδρόμι συνεργασιών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Το πρόγραμμα ACT Now παρουσιάστηκε στη διεπιστημονική ημερίδα: «Συγγενείς Κρανιοπροσωπικές Δυσμορφίες: ένα σταυροδρόμι συνεργασιών», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2020 στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη. Η Βασιλική Χολέβα παρουσίασε σε 65 επαγγελματίες υγείας το εκπαιδευτικό υλικό ACT Now, οι οποίοι το καλοδέχτηκαν και ανυπομονούσαν να βοηθήσουν ασθενείς που έχουν θέματα, για τα.