Τρία πιλοτικά σεμινάρια στην Εκπαίδευση Αποδοχής και Δέσμευσης για Επαγγελματίες Υγείας στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Στις 14, 21 και 23 Δεκεμβρίου 2019 τρία πιλοτικά σεμινάρια στην Εκπαίδευση Αποδοχής και Δέσμευσης έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. 42 επαγγελματίες υγείας από το Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ προερχόμενοι από διάφορες ειδικότητες (πλαστικοί χειρουργοί, νοσηλευτές, δερματολόγοι, διαιτολόγοι, φοιτητές, οδοντίατροι, παιδίατροι, παιδοχειρουργοί, ορθοπεδικοί, γναθοχειρουργοί κτλ.) συμμετείχαν σε ένα από τα τρία σεμινάρια, χωρισμένοι σε γκρουπ.