9ο Ασιατικό Συνέδριο για τις Σχιστίες και τις Κρανιοπροσωπικές Δυσμορφίες

Το συνέδριο στην Ασία  πραγματοποιήθηκε στο Khon Kaen, στο βορειότερο τμήμα της Ταϊλάνδης, και το οποίο παρακολούθησαν 475 εκπρόσωποι από 25 χώρες από διάφορους κλάδους. Ο καθηγητής Martin Persson ήταν βασικός ομιλητής και προσκεκλημένος στο συνέδριο. Έδωσε μία διάλεξη εστιασμένη στη μακροπρόθεσμη προοπτική αναφορικά με τη σχιστία σε παγκόσμια επίπεδο, η οποία διατρέχει διάφορα προγράμματα.