Συνεδρίαση στην Κύπρο

Η δεύτερη συνάντηση του Χρηματοδοτούμενου Erasmus+ Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Act Now» ολοκληρώθηκε στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην Πάφο της Κύπρου, στις 29 Μαρτίου 2019. Οι εταίροι από την Κύπρο, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία παρουσίασαν τις εθνικές εκθέσεις και τις αντίστοιχες έρευνές τους. Οι εθνικές έρευνες διενεργήθηκαν με βάση ένα ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε.