Srečanje na Cipru

Na Univerzi Neapolis v Pafosu na Cipru je bilo 29. marca 2019 zaključeno drugo srečanje projekta „ACT Now“, ki ga financira EU Erasmus +. Partnerji iz Cipra, Estonije, Grčije, Romunije in Slovenije so predstavili nacionalne analize in rezultate svojih raziskav. Nacionalne raziskave so bile izvedene na podlagi vprašalnika, ki so ga razvili partnerji iz Združenega.