Act Now

Razvoj programa usposabljanja uporabe načel terapije sprejemanja in zavezanosti (ACT) za zdravstvene delavce, da bodo lahko sodelovali pri prilagoditvi pacientov z vidnimi spremembami na življenjske izzive

V Evropi ocenjujejo, da ima približno 12 milijonov posameznikov vidne spremembe telesa in/ali obraza, ki povzročajo nezadovoljstvo s telesno podobo, kar je eden od svetovnih javnozdravstvenih problemov. Zdravstveni delavci po vsej Evropi pogosto poročajo, da skrbijo za paciente, ki so nezadovoljni s svojo telesno podobo zaradi vidnih sprememb na telesu in/ali obrazu. Vzrokov za le-te je veliko, vključno s kraniofacialnimi nepravilnostmi (npr. razcep ustnice in / ali neba), poškodbami (npr. opekline in poškodbe, pridobljene v bojih), kožnimi boleznimi (npr. luskavica) in zdravljenjem (npr. zaradi raka ali meningitisa). Ker so zdravstveni delavci pogosto v stiku s pacienti, ki imajo vidne spremembe na telesu in/ali obrazu, so motivirani, da bi pacientom pomagali pri reševanju težav s telesno podobo, vendar mnogi za to nimajo dovolj znanja in samozavesti. Raziskave kažejo, da lahko s preprostim usposabljanjem in dostopom do ustreznih virov zdravstvenim delavcem omogočimo, da prevzamejo to vlogo.

Terapija sprejemanja in zavezanosti (ACT) predstavlja psihološki model, ki je zelo primeren za potrebe pacientov z vidnimi spremebami na telesu in/ali obrazu. ACT se osredotoča na pomoč pacientom, da živijo čimbolj izpolnjeno življenje in jih nauči veščin, potrebnih za obvladovanje težkih misli in občutkov, kar izboljša njihovo kakovost življenja.

Cilji tega projekta so (i) razviti, (ii) preizkusiti (iii) uvesti in (iv) razširiti način usposabljanja zdravstvenih delavcev, ki jim bo omogočil uporabo načel ACT, da bodo lahko pacientom z vidnim spremembami na telesu in/ali obrazu olajšali prilagajanje in vključevanje v družbo. Nadaljnji cilj je oblikovanje funkcionalnega programa usposabljanja, ki upošteva družbeno-kulturno raznolikost v Evropi. Izvedena bo analiza potreb v sistemih zdravstvenega varstva vseh partnerjev projekta. Končni cilj projekta je zagotoviti dostopnost do gradiva za usposabljanje širokemu krogu zdravstvenih delavcev, in sicer na več možnih načinov.

V projektu sodelujejo zelo izkušeni raziskovalni partnerji (Združeno kraljestvo, Švedska) in partner za mobilizacijo znanja, ki ima bogate izkušnje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (Norveška), ponudniki zdravstvenih storitev (Estonija, Grčija, Ciper, Slovenija, Romunija) in nevladna organizacija (Nizozemska). Ti partnerji so bili izbrani za zagotavljanje potrebnega strokovnega znanja in izkušenj na področju izobraževanja v projektu ter za vključevanje zdravstvenih delavcev iz Estonije, Grčije, Cipra, Slovenije in Romunije, z namenom da se pridobljeno znanje uvede v klinično delo.

Projektna metodologija in dejavnosti vključujejo:

1. Funkcionalno, ovrednoteno ter z dokazi podprto gradivo za usposabljanje, ki upošteva analizo potreb ciljnih držav prejemnic.
2. Usposabljanje bo z visokokakovostnim poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem hitro pokazalo učinke, saj bo izboljšalo zagotavljanje storitev, tako da bo obravnavalo potrebo po ustvarjanju orodij za obravnavanje pacientov, ki so nezadovoljni s telesno podobo.
3. Zdravstvene organizacije bodo imele prost dostop do gradiva, da bodo lahko zagotavljale kontinuirano izobraževanje in usposabljanje, ki bo nadgrajevalo znanje njihovih zaposlenih zdravstvenih delavcev na tem področju, ter bodo tako vzdrževale varno in učinkovito delo.
4. Prioriteta Evropske komisije je ustvariti bolj trajnosten sistem zdravstvenega varstva, ki bo vsakemu posamezniku omogočil dostop do kakovostne, cenovno dostopne preventivne in kurativne zdravstvene oskrbe. Posamezniki, ki so nezadovoljni s telesno podobo, bodo deležni boljše obravnave, saj se bodo zdravstveni delavci in drugi pomembni deležniki bolje zavedali potreb te skupine. To bo tudi zmanjšalo ali preprečilo kakršno koli nenamerno marginalizacijo članov te skupine.
5. Izobraževanje bo ekonomsko izvedljivo, hkrati pa bo lahko doseglo veliko skupino zdravstvenih delavcev, študentov ali nevladnih organizacij. To je mogoče zaradi metodološke zasnove konkretnega in usmerjenega enodnevnega tečaja, ki poudarja odpravo pomanjkanja znanja in spretnosti na tem področju.

Dolgoročno bo sveženj usposabljanja skupaj z izvedbenim načrtom posodobljen in prilagojen operativnim navodilom vključenih partnerjev. Ključni izdelki projekta (oris projekta, poročila, didaktične smernice, izvlečki iz sklopa usposabljanj) bodo prosto dostopni na spletu še najmanj 5 let po zaključenem financiranju, kar omogoča zdravstvenim delavcem in drugim zdravstvenim deležnikom dolgotrajni dostop. Pričakuje se, da bodo mednacionalne povezave in odnosi, vzpostavljeni v tem projektu, vodili tudi do novih pobud za usposabljanje in projektov po vsej Evropi.

Rezultat projekta bo ozaveščanje Evropejcev o teh vidikih, ki upošteva vzpostavljene prednostne naloge Evropske komisije (Sporočilo Evropske komisije „Evropska strategija za invalidnosti 2010–2020: obnovljena zavezanost Evropi brez ovir“, november 2010; Sporočilo Evropske Komisije “Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti”, december 2010).

Latest News

This post is also available in: English (Angleščina) Eesti (Estonščina) Ελληνικα (Greek) Norsk bokmål (Knjižna norveščina) Română (Romunščina) Svenska (Švedščina)