Act Now

Tervishoiutöötajate õppeprogrammi arendamine kasutades "acceptance and commitment therapy (ACT)" metoodikat töötamaks inimeste grupiga, kes igapäevaselt elavad visuaalselt nähtava erisusega.

Euroopas on hinnanguliselt umbes 12 miljonil inimesel erisused, mille tulemuseks on rahulolematus oma kehakuvandiga (BID), mida peetakse ülemaailmseks rahvatervise probleemiks.
Tervishoiutöötajad (TT) terves Euroopas pööravad tähelepanu ja tegelevad patsientidega kellel on mõni erisus ja ka rahuloematus oma kehakuvandiga. Erisused on tekkinud väga erinevatel põhjustel, kaasasündinud näo- ja lõualuude piirkonna arenguanomaaliad (nt huule- ja/või suulaelõhe), vigastused (nt põletused ja sõjavigastused), nahahaigused (nt psoriaas) ja meditsiiniline ravi (nt vähiravi järgselt või meningiidi põdemise järgselt). Arvestades meditsiinis töötavate inimeste tihedaid kontakte erisusega patsientidega, on TT-l hea positsioon ja motivatsioon oma patsientide kehakuvandiga rahulolematuse positiivseks lahendamiseks. Paljudel TT-l aga puuduvad selleks teadmised ja enesekindlus.

Uuringud näitavad, et kui võimaldada TT-le lihtne väljaõpe ja juurdepääs spetsiaalsetele õppematerjalidele, siis saavad TT selle rolli täitmisega kenasti hakkama.

ACT-teraapia on psühholoogiline mudel, mis sobib hästi erisustega patsientide vajadustega. ACT teraapia keskendub patsientide juhendamisel täisväärtuslikuma maailmakuvandi suunas ning õpetab neile oskusi, kuidas raskete mõtete ja tunnetega hakkama saada mis omakorda parandab nende elukvaliteeti.

Selle projekti eesmärkideks on (i) välja töötada, (ii) testida (iii) juurutada ja (iv) jagada koolituspaketti TT-le, mis võimaldaks neil kasutada ACT-põhimõtteid, hõlbustamaks  patsientide kohanemist oma erisusega. Kaugem eesmärk on välja töötada funktsionaalne koolitusprogramm, mis kajastaks kogu Euroopa sotsiaalkultuurilist mitmekesisust. Seetõttu viiakse läbi iga projektipartneri poolt oma riigi tervishoiuteenuste vajaduste analüüs. Projekti eesmärk on muuta koolitusmaterjal kättesaadavaks suurele hulgale TT-dele ja seda tehakse erinevate kanalite kaudu.

Partnerite hulgas on suurte kogemustega teadlased (UK, Rootsi) ja partnerid kellel on ulatuslikud hariduse ja koolituse alased kogemused (Norra), tervishoiuteenuse pakkujad (Eesti, Kreeka, Küpros, Sloveenia, Rumeenia) ja valitsusväline organisatsioon (Holland). Need partnerid on valitud selleks, et katta projekti haridus- ja koolitusvaldkonna vajadused ning juurutada projekti käigus saadud teadmisi ja oskusi Eesti, Kreeka, Küprose, Sloveenia ja Rumeenia meditsiinivaldkonnas töötavate spetsialistide seas.

Projekti metoodika ja tegevused hõlmavad:

1. Funktsionaalset ja testitud koolitusmaterjali, mis põhineb teadusuuringutel ning sihtrühma kuuluvate riikide vajaduste analüüsil.
2. Koolitusel on kiire mõju kõrgekvaliteedilise tööalase täiendõppe kaudu, mis parandab ja võimendab teenuse pakkumist ja aitab välja selgitada vajaduse vahendite loomise järele, millega jõuda oma kehakuvandiga rahulolematute patsientideni.
3. Tervishoiuorganisatsioonidel on juurdepääs  avatud koolitusmaterjalidele, et nad saaksid pakkuda täiendõpet mis ajakohastavad tervishoiutöötajate teadmisi selles valdkonnas.
4. Nagu Euroopa Komisjon on oma prioriteediks seadnud, on ülimalt oluline luua jätkusuutlikus tervishoiusüsteemis, mis võimaldaks kõigile kättesaadavat kvaliteetset, ennetavat ja tõhusat teenust. Need isikud, keda mõjutab rahulolematus oma kehakuvandiga, saavad parendatud teenuseid, kuna tervishoiutöötajad või muud asjasse puutuvad sidusrühmad on paremini tundma õppinud selle rühma vajadusi. See vähendab või hoiab ära ka selle grupi liikmete tahtmatu tõrjutuse.
5. Koolituse rakendamine saab olema majanduslikult otstarbekas ja see on mõeldud jõudmaks suure hulga tervishoiutöötajate või valitsusväliste organisatsioonide liikmeteni.Mis on saavutatud konkreetse, sihipärase ühepäevase koolituskursuse metoodika  väljatöötamisega, vähendamaks teadmiste ja oskuste puudujääke antud valdkonnas.

Pikemas perspektiivis uuendatakse koolituspaketti koos rakendusplaaniga ja kohandatakse seda teiste partnerite tegevusdirektiivide jaoks. Projekti peamised tooted (projekti ülevaade, aruanded, didaktilised juhised, väljavõtted koolituspaketist) jäävad Internetis vabalt kättesaadavaks vähemalt 5 aastat pärast rahastamise lõppu, võimaldades TT-le ja tervishoiu sidusrühmadele pikemaajalise juurdepääsu. Eeldatakse, et selle projekti kaudu moodustatud riikidevahelised võrgustikud ja suhted toovad kaasa ka uusi koolitusalgatusi ja -projekte kogu Euroopas.

Projekti tulemuseks on Euroopa teadlikkuse tõstmine nende aspektide kohta, mis järgivad Euroopa Komisjoni seatud prioriteete (Euroopa Komisjoni teatis „Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020: uuendatud kohustus tõketeta Euroopasse”, november 2010; Euroopa) Komisjoni teatis „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa platvorm”, detsember 2010).

Latest News

This post is also available in: English (English) Ελληνικα (Greek) Norsk bokmål (Norwegian Bokmål) Română (Romanian) Slovenščina (Slovenian) Svenska (Swedish)