Act Now

Dezvoltarea unui program de instruire al cadrelor medicale pentru folosirea principiilor terapiei prin acceptare și angajament (n.r. acceptatnce and commitment therapy = ACT) pentru ajutorul pacienții cu modificări fizice vizibile să facă față provocărilor de zi cu zi

În Europa este estimat un număr de 12 milioane de indivizi prezentând nemulțumiri legate de imaginea corporală ca rezultat al unei desfigurări. Acest fenoment este recunoscut ca un interes global în materie de sănătate publică. Cadrele medicale din toată Europa recunosc în mod frecvent că îngrijesc pacienți nemulțumiți de aspectul lor fizic rezultat din urma unei afecțiuni mutilante. Cauzele desfigurărilor sunt variate, incluzând malformații cranio-faciale (ex: despicături de buză și/sau palat), traumatisme (ex: arsuri, agresiuni fizice), afecțiuni dermatologice (ex: psoriasis) sau consecința unor tratamente medicale (ex: consecutiv meningitei sau unor cancere). Având în vedere nivelul lor foarte înalt de contact cu pacienții care prezintă afecțiuni mutilante, cadrele medicale se află într-o bună poziție și sunt motivate să se adrese pacienților nemulțumiți de aspectul lor fizic, însă acestora le lipsec încrederea și cunoștințele necesare să abordeze aceste persoane. Studiile arată că pentru ca aceștia să își asume acest rol este necesar accesul acestora la simple materiale și instructaje de specialitate.

Terapia prin acceptare și angajament (ACT) oferă un model psihologic bine adaptat nevoilor pacienților cu afecțiuni desfigurante. ACT se concentrează pe susținerea pacienților și să-i conducă spre a-și împlini viețile și a-i învața diverse aptitudini pentru a-și gestiona gândurile și sentimentele negative, astfel îmbunătățindu-le calitatea vieții.

Obiectivele proiectului sunt (i) să dezvolte, (ii) să testeze, (iii) să implementeze și (iv) să disemineze un pachet de instrucțiuni cadrelor medicale, inițiindu-le în folosirea principiilor ACT pentru a ușura adaptarea pacienților cu boli cu impact asupra aspectul lor fizic. Următorul obiectiv este de a produce un program funcțional de instruire, adaptat diversității socioculturare din Europa. Din acest motiv o analiză a situației din sistemul medical al fiecărui partener va fi efectuată. Proiectul dorește ca aceste materiale de formare să fie accesibile unei varietăți cât mai largi de cadre medicale și va îndeplini acest lucru printr-o distribuție multi-modală.

În cadrul acestui parteneriat putem enumera cercetători cu experiență din Marea Britanie și Suedia, precum și parteneri pentru mobilizare, cu înaltă experiență în educație și formare profesională (Norvegia), furnizori de servicii de sănătate (Estonia, Grecia, Cipru, Slovenia, România) și în ONG-uri (Olanda). Acești parteneri au fost aleși pentru a oferi expertiza necesară asupra competențelor educaționale ale proiectului și vizând cadrele medicale din Estonia, Grecia, Cipru, Slovenia și România să implementeze materialul de instruire în setul de servicii oferite.

Metodologia proiectului și activitățile cuprind:

1. Un material de instruire funcțional, evaluat și bazat pe dovezile și nevoile rezultate în urma analizei țărilor recipiente.
2. Trainingul va avea rapid un impact prin educație si formare profesională bazată pe muncă de înaltă calitate, îmbunătățind furnizarea de servicii prin abordarea necesității de a crea instrumente privind modul de abordare a pacienților nemulțumiți de imaginea lor fizică (BID) ca urmare a condițiilor de desfigurante.
3. Organizațiile din domeniul sănătății vor avea acces la acest material cu resurse deschise, astfel încât să poată oferi educație și formare continuă (CVET) care vor actualiza cunoștințele profesioniștilor din domeniul sănătății în acest domeniu, menținând practica sigură și eficientă.
4. După cum a acordat prioritate Comisia Europeană este esențial să se creeze un sistem de îngrijire a sănătății mai durabil, care să poată ofere accesul tuturor la servicii de sănătate accesibile, de prevenție și curative de bună calitate. Pacienții nemulțumiți de aspectul lor fizic vor beneficia de servicii îmbunătățite, deoarece profesioniștii din domeniul sănătății sau alte părți interesate relevante vor avea o mai bună conștientizare a nevoilor acestui grup. Acest lucru va reduce sau preveni, de asemenea, orice marginalizare neintenționată a pacienților.
5. Materialul va fi viabil din punct de vedere economic pentru a fi implementat și, în același timp, va putea ajunge la un grup mare de membri din rândul personalului medical, studenți sau ONG-uri. Acest lucru se datorează proiectării metodologice a unui curs de formare concret și concentrat de 1 zi, care pune accentul pe abordarea deficitelor de cunoștințe și abilități în acest domeniu.
6. Pe termen lung, pachetul de instruire împreună cu planul său de implementare vor fi actualizate și adaptate pentru directivele operaționale ale altor parteneri. Produsele cheie ale proiectului (schița proiectului, rapoarte, orientări didactice, extrase din pachetul de instruire) vor rămâne disponibile online gratuit timp de cel puțin 5 ani după finanțare, permițând accesul pe termen mai lung al HP și al părților interesate din domeniul sănătății. Se anticipează că rețelele și relațiile transnaționale formate prin acest proiect vor duce, de asemenea, la noi inițiative și proiecte de formare în toată Europa.

Proiectul va conduce la creșterea gradului de conștientizare la nivel european a acestor aspecte, aderând la prioritățile stabilite de Comisia Europeană (Comunicatul Comisiei Europeane „Strategie Europeană pentru Disabilități 2010-2020: Un Angajament Reînnoit pentru o Europa fără Bariere”, Noiembrie 2010; Comunicatul Comisiei Europene „Platforma Europeană împotriva Sărăciei și Excluderii Sociale”, Decembrie 2010).

Latest News

This post is also available in: English (Engleză) Eesti (Estoniană) Ελληνικα (Greacă) Norsk bokmål (Bokmål (norvegiană)) Slovenščina (Slovenă) Svenska (Suedeză)