Nieuws

Multiplier event ACT Now in Cyprus

The multiplier event of the ACT Now project was held on October 30th, 2020, at Neapolis University Pafos’ premises. Thirty-five (35) participants attended the four-hour event where the ACT Now training material was presented. The presentation was interactive and enriched the dissemination of the ACT Now project as participants were able to ask questions, reflect.

Multiplier event ACT Now in Greece

The multiplier event of the ACT Now project was held on October 20, 2020, via “Zoom” teleconference platform due to Covid-19 pandemic limitations and restricted measures. Seventy one (71) participants attended the three-hour event where the ACT Now training material was presented. The presentation was interactive and enriched the dissemination of ACT Now project as.

Multiplier event ACT NOW in Slovenia

The multiplier event of ACT NOW project was held on December 22, 2020 at University medical center Ljubljana – at Dental Clinic. Because of pandemic unfortunately the event was organized via Webex platform. There were 33 participants online, including doctors, psychologists, teachers at faculty of medicine, , nurses, students of medical faculty, students of dental.

Multiplier Event – ACT Now – Romania

On September 21st 2020, Emergency Clinical Hospital for Children “Marie S. Curie” representatives in ACT Now project laid on the Multiplier Event. Because of the COVID-19 pandemics regulations in Romania, the event couldn’t be hosted live, therefore it was delivered via ZOOM platform to the doctors and students of the University and Pharmacy “Carol Davila”.

“Kaasasündinud kraniofatsiaalsed väärarengud: partnerlussuhete risttee” – Kreeka, Thessaloniki – Veebruar 2020

Act Now kuulutati välja 19. veebruaril 2020 Thessalonikis Papageorgiou üldhaiglas toimunud interdistsiplinaarsel teaduslikul teabepäeval “Kaasasündinud kraniofatsiaalsed väärarengud: partnerlussuhete risttee”. Vasiliki Holeva tutvustas projekti 65 tervishoiutöötajale, kes tervitasid ACT NOWi „tööriistakomplekti”, kuna nad soovisid innukalt aidata oma patsientidel lahendada probleeme, mis ei ole seotud kliinilise tööga, kuid millel on siiski negatiivne mõju nende psühholoogilisele heaolule ja.

ACT NOW Sri Lankal – Jaanuar 2020

Kristianstadi Ülikooli esindajad osalesid koostöökohtumisel Colombo Ülikooli õendusteaduskonnas. Kohtumise raames tutvustas Martin Persson 21 tervishoiutöötajale ja õpetajale mitut Erasmus+ projekti. Act Now projekt näitas, et kasutades olemasolevat (väljakujunenud) psühholoogilist meetodit saab koostöös Euroopa partneritega luua tervishoiutöötajatele mõeldud funktsionaalse koolitusprogrammi. See info tekitas palju huvi ja viljakaid arutelusid, sealhulgas seda, kuidas võiksime Act Now meetodit Sri.

ACT Now projekti neljas kohtumine Tartus (Eestis) 17. jaanuaril 2020.

ACT Now projekti neljas kohtumine toimus Eestis Tartu Ülikoolis 17. jaanuaril 2020. Partnerid Eestist, Kreekast, Küproselt ja Rumeeniast tutvustasid oma pilootkoolituste tulemusi ja ka oma organisatsiooni tagasisidet. Kokku osales koolitustel 5 erinevas riigis 142 inimest ja vastavalt pärast koolitust läbiviidud küsitluste tulemustele on toimunud statistiliselt oluline paranemine. This post is also available in: English (English).

11.01.2020 toimus ACT NOW projekti pilootkoolitus Küprosel.

11. jaanuaril 2020 viidi läbi projekti ACT Now pilootuuring (tervishoiutöötajatele mõeldud koolitusprogrammi väljatöötamine aktsepteerimis- ja pühendumisteraapia (ACT) põhimõtete kasutamiseks, et hõlbustada patsiendi kohanemist nähtava erinevusega elamise väljakutsetega). Küprosel. Sündmust toetas ja reklaamis sotsiaalmeedia ja e-posti kontaktide kaudu MediCleft (Küprose suulõhede ja muude kraniofatsiaalsete deformatsioonide keskus). Osales 20 tervishoiutöötajat erinevatest valdkondadest (s.o dietoloogid, tegevusterapeudid, ortodondid, psühhiaatriaõed,.

ACT NOW projekti pilootkoolitus Rumeenias – 23. detsember 2019

Bukaresti “Marie S. Curie” erakorraline kliiniline lastehaigla oli ACT NOW pilootkursuse korraldaja. Koolitajad – sama haigla lastekirurgid – tutvustasid kursust 24 tervishoiutöötajale, kellest enamik olid sama haigla residendid ja noored eriarstid sellistest valdkondadest nagu pediaatria, vastsündinute intensiivravi, ortopeedilise lastekirurgia üldarst. Kursusel osalejad olid üsna tõrksad ja vastumeelselt häälestatud, tuues põhjuseks et nad on juba niigi.

9. Aasia Vaikse ookeani piirkonna huule-suulaelõhe ja kraniofatsiaalne kongress – 12. november 2019

Aasia konverents toimus Tai põhjaosas Khon Kaenis ja sellel osales 475 delegaati erinevatelt erialadelt 25 riigist.    Prof Martin Persson oli kutsutud konverentsile esinema. Tema ettekanne keskendus suulõhede ravi pikaajalistele tulemustele globaalsemas perspektiivis, mis hõlmas ka mitme Erasmus+ projekti tutvustamist. Meie projekt Act Now toodi välja uuendusliku näitena, kuidas tervishoiutöötajatele psühhosotsiaalset koolitust pakkuda. This post.

Kolm ACT NOW pilootkursust tervishoiutöötajatele Kreekas Thessalonikis

14., 21. ja 23. detsembril 2019 toimus Kreekas Thessalonikis kolm ACT NOW pilootkoolitust. 42 tervishoiutöötajat, Papageorgiou üldhaigla erinevate erialade residendid (ilukirurgid, õed, dermatoloogid, toitumisnõustajad, üliõpilased, hambaarstid, lastekirurgid, ortopeedid, näo-lõualuukirurgid jne), osalesid ühel koolituse päeval. This post is also available in: English (English) Ελληνικα (Greek) Norsk bokmål (Norwegian Bokmål) Română (Romanian) Slovenščina (Slovenian) Svenska (Swedish)

Erasmus+ rahastatud projekti “ACT now” kolmas töökoosolek toimus Sloveenias Ljubljanas Univerzitetni KliniKa keskuses 30.-31. augustil 2019.

Erasmus+ rahastatud projekti “ACT now” kolmas töökoosolek toimus Sloveenias Ljubljanas Univerzitetni KliniKa keskuses 30.-31. augustil 2019. Partnerid Eestist, Küproselt, Kreekast, Rumeeniast ja Sloveeniast koolitati ACT koolitusprogrammis, mille viisid läbi partnerid Suurbritanniast. Lisaks õpetati neid osalejate töövihikut kasutama, et seda pilootkoolituse osana oma organisatsiooni tervishoiutöötajatele rakendada. This post is also available in: English (English) Ελληνικα (Greek).

Kick-off koosolek Kreekas

ELi Erasmus+ rahastatud projekti „Act Now” stardikoosolek peeti Kreekas Thessalonikis, Papageorgiou üldhaiglas 15. detsembril 2018. Kohtumisest võtsid osa partnerid Küproselt, Eestist, Kreekast, Norrast, Rumeeniast, Sloveeniast, Rootsist, Suurbritanniast ning Hollandist Euroopa suulõhede organisatsioonist (European Cleft Organisation (ECO)). Kreeka partnerid esitasid ülevaate projekti eesmärkidest, väljunditest ja soovitud tulemustest. Selle kaheaastase projekti eesmärk on välja töötada koolitusprogramm erinevatele.

Support individuals with appearance concerns

On 25th February 2020, UK project partners Heidi Williamson and Fabio Zucchelli from UWE Bristol delivered ACT Now to a group of 12 UK health professionals and charity workers, all of whom support people who have conditions that affect their appearance. The trainees were all members of organisations that belong to the Appearance Collective, a.

Koosolek Küprosel

EL rahastatud Erasmus+ projekti „ACT NOW“ teine töökoosolek toimus Küprosel Pafose linnas Neapolise Ülikoolis 29. märtsil 2019. Partnerid Küproselt, Eestist, Kreekast, Rumeeniast ja Sloveeniast tutvustasid riiklikke analüüse ja nende uuringute tulemusi. Riiklikud uuringud viidi läbi Ühendkuningriigi partnerite välja töötatud küsimustiku põhjal, uurides vajadust koolitada igas partnerriigis tervishoiutöötajaid tegelemaks nähtava välimuse erisusega patsientidega. Lisaks esitasid Ühendkuningriigi.

Kick-off meeting in Greece

The EU Erasmus+ funded project “Act Now” kicked off in Thessaloniki, Greece, at the General Hospital “Papageorgiou” on 15 December 2018. The meeting was well attended by the partners from Cyprus, Estonia, Greece, Norway, Romania, Slovenia, Sweden, UK and the European Cleft Organisation (ECO, the Netherlands). The Greek partners presented an overview of the project’s.