“Kaasasündinud kraniofatsiaalsed väärarengud: partnerlussuhete risttee” – Kreeka, Thessaloniki – Veebruar 2020

Act Now kuulutati välja 19. veebruaril 2020 Thessalonikis Papageorgiou üldhaiglas toimunud interdistsiplinaarsel teaduslikul teabepäeval “Kaasasündinud kraniofatsiaalsed väärarengud: partnerlussuhete risttee”. Vasiliki Holeva tutvustas projekti 65 tervishoiutöötajale, kes tervitasid ACT NOWi „tööriistakomplekti”, kuna nad soovisid innukalt aidata oma patsientidel lahendada probleeme, mis ei ole seotud kliinilise tööga, kuid millel on siiski negatiivne mõju nende psühholoogilisele heaolule ja.

ACT NOW Sri Lankal – Jaanuar 2020

Kristianstadi Ülikooli esindajad osalesid koostöökohtumisel Colombo Ülikooli õendusteaduskonnas. Kohtumise raames tutvustas Martin Persson 21 tervishoiutöötajale ja õpetajale mitut Erasmus+ projekti. Act Now projekt näitas, et kasutades olemasolevat (väljakujunenud) psühholoogilist meetodit saab koostöös Euroopa partneritega luua tervishoiutöötajatele mõeldud funktsionaalse koolitusprogrammi. See info tekitas palju huvi ja viljakaid arutelusid, sealhulgas seda, kuidas võiksime Act Now meetodit Sri.

ACT Now projekti neljas kohtumine Tartus (Eestis) 17. jaanuaril 2020.

ACT Now projekti neljas kohtumine Tartus (Eestis) 17. jaanuaril 2020.

ACT Now projekti neljas kohtumine toimus Eestis Tartu Ülikoolis 17. jaanuaril 2020. Partnerid Eestist, Kreekast, Küproselt ja Rumeeniast tutvustasid oma pilootkoolituste tulemusi ja ka oma organisatsiooni tagasisidet. Kokku osales koolitustel 5 erinevas riigis 142 inimest ja vastavalt pärast koolitust läbiviidud küsitluste tulemustele on toimunud statistiliselt oluline paranemine.

11.01.2020 toimus ACT NOW projekti pilootkoolitus Küprosel.

11. jaanuaril 2020 viidi läbi projekti ACT Now pilootuuring (tervishoiutöötajatele mõeldud koolitusprogrammi väljatöötamine aktsepteerimis- ja pühendumisteraapia (ACT) põhimõtete kasutamiseks, et hõlbustada patsiendi kohanemist nähtava erinevusega elamise väljakutsetega). Küprosel. Sündmust toetas ja reklaamis sotsiaalmeedia ja e-posti kontaktide kaudu MediCleft (Küprose suulõhede ja muude kraniofatsiaalsete deformatsioonide keskus). Osales 20 tervishoiutöötajat erinevatest valdkondadest (s.o dietoloogid, tegevusterapeudid, ortodondid, psühhiaatriaõed,.

ACT NOW projekti pilootkoolitus Rumeenias – 23. detsember 2019

Bukaresti “Marie S. Curie” erakorraline kliiniline lastehaigla oli ACT NOW pilootkursuse korraldaja. Koolitajad – sama haigla lastekirurgid – tutvustasid kursust 24 tervishoiutöötajale, kellest enamik olid sama haigla residendid ja noored eriarstid sellistest valdkondadest nagu pediaatria, vastsündinute intensiivravi, ortopeedilise lastekirurgia üldarst. Kursusel osalejad olid üsna tõrksad ja vastumeelselt häälestatud, tuues põhjuseks et nad on juba niigi.

9. Aasia Vaikse ookeani piirkonna huule-suulaelõhe ja kraniofatsiaalne kongress – 12. november 2019

Aasia konverents toimus Tai põhjaosas Khon Kaenis ja sellel osales 475 delegaati erinevatelt erialadelt 25 riigist.    Prof Martin Persson oli kutsutud konverentsile esinema. Tema ettekanne keskendus suulõhede ravi pikaajalistele tulemustele globaalsemas perspektiivis, mis hõlmas ka mitme Erasmus+ projekti tutvustamist. Meie projekt Act Now toodi välja uuendusliku näitena, kuidas tervishoiutöötajatele psühhosotsiaalset koolitust pakkuda.

Kolm ACT NOW pilootkursust tervishoiutöötajatele Kreekas Thessalonikis

14., 21. ja 23. detsembril 2019 toimus Kreekas Thessalonikis kolm ACT NOW pilootkoolitust. 42 tervishoiutöötajat, Papageorgiou üldhaigla erinevate erialade residendid (ilukirurgid, õed, dermatoloogid, toitumisnõustajad, üliõpilased, hambaarstid, lastekirurgid, ortopeedid, näo-lõualuukirurgid jne), osalesid ühel koolituse päeval.

Erasmus+ rahastatud projekti “ACT now” kolmas töökoosolek toimus Sloveenias Ljubljanas Univerzitetni KliniKa keskuses 30.-31. augustil 2019.

Erasmus+ rahastatud projekti “ACT now” kolmas töökoosolek toimus Sloveenias Ljubljanas Univerzitetni KliniKa keskuses 30.-31. augustil 2019. Partnerid Eestist, Küproselt, Kreekast, Rumeeniast ja Sloveeniast koolitati ACT koolitusprogrammis, mille viisid läbi partnerid Suurbritanniast. Lisaks õpetati neid osalejate töövihikut kasutama, et seda pilootkoolituse osana oma organisatsiooni tervishoiutöötajatele rakendada.

Kick-off koosolek Kreekas

ELi Erasmus+ rahastatud projekti „Act Now” stardikoosolek peeti Kreekas Thessalonikis, Papageorgiou üldhaiglas 15. detsembril 2018. Kohtumisest võtsid osa partnerid Küproselt, Eestist, Kreekast, Norrast, Rumeeniast, Sloveeniast, Rootsist, Suurbritanniast ning Hollandist Euroopa suulõhede organisatsioonist (European Cleft Organisation (ECO)). Kreeka partnerid esitasid ülevaate projekti eesmärkidest, väljunditest ja soovitud tulemustest. Selle kaheaastase projekti eesmärk on välja töötada koolitusprogramm erinevatele.