Pilotno usposabljanje uporabe ACT na Cipru.

Pilotno usposabljanje uporabe ACT na Cipru.

11. januarja 2020 je na Cipru potekalo pilotno usposabljanje uporabe terapije sprejemanja in zavezanosti (ACT). 11. januarja 2020 je bila izvedena pilotna študija projekta ACT Now (Razvoj programa usposabljanja za zdravstvene delavce za uporabo načel terapije sprejemanja in zavezujoče terapije (ACT) za lažje prilagajanje pacientov izzivom življenja z vidno spremembo na telesu in/ali obrazu) na Cipru. Dogodek je prek družabnih medijev in e-poštnih stikov podprl in objavil MediCleft, ciprski Center za razcepe in druge kraniofacialne deformacije. Sodelovalo je dvajset zdravstvenih delavcev z različnih področij (tj. dietetiki, delovni terapevti, ortodonti, medicinske sestre s področja psihiatrije, logopedi), od tega 11 žensk in 9 moških. Udeleženci so zaključili enodnevno usposabljanje, kot so ga razvili v projektu ACT Now. Udeleženci so izpolnili tudi vprašalnik pred in po usposabljanju, v katerem so ocenili pridobljeno znanje in preučili možne izboljšave. Na podlagi odzivov udeležencev in statističnih analiz je imelo usposabljanje pozitiven učinek, saj so udeleženci pokazali zavest o tem, kako načela ACT olajšajo prilagajanje pacientov. Prihodnja usposabljanja bodo izvedena, ko bo končna različica gradiva po povratnih informacijah vseh sodelujočih držav na voljo.

This post is also available in: English (Angleščina) Eesti (Estonščina) Ελληνικα (Greek) Norsk bokmål (Knjižna norveščina) Română (Romunščina) Svenska (Švedščina)