9. azijsko-pacifiški kongres o razcepih in kraniofacialnih anomalijah

Azijska konferenca je potekala v Khon Kaenu na severu Tajske. Kongresa se je udeležilo 475 delegatov različnih profilov iz 25 držav. Profesor Martin Persson je bil vabljen predavatelj. Martin je imel predavanje, v katerem se je osredotočil na dolgoročne rezultate zdravljenja razcepov v svetovni perspektivi in je vključevalo predstavitev več projektov Erasmus +. Naš projekt.