Den 11.01.2020 genomfördes en pilotutbildning för ACT på Cypern.

Den 11.01.2020 genomfördes en pilotutbildning för ACT på Cypern.

Den 11 januari 2020 genomfördes pilotstudien av ACT Now-projektet (ett utbildningsprogram för hälso- och sjukvårdspersonal för att använda principerna Acceptance and Commitment Therapy (ACT) för att underlätta patientens anpassning till utmaningarna att leva med en synlig skillnad) på Cypern. Utbildningen annonserades via sociala medier och e-postkontakter av MediCleft, Cyperns centrum för LKG och andra kraniofaciala missbildningar. Tjugo sjukvårdspersonal från olika områden (dvs. dietister, arbetsterapeuter, tandläkare, psykiatriska sjuksköterskor, logopeder) varav 11 var kvinnor och 9 män. Deltagarna avslutade en dags utbildning, som utvecklats av ACT Now-projektet. Deltagarna slutförde också ett frågeformulär före och efter utbildning som utvärderade den förvärvade kunskapen och undersökte möjliga förbättringar. Baserat på deltagarnas svar och nödvändiga statistiska analyser hade utbildningen en positiv effekt, där deltagarna visade medvetenhet om hur principerna för ACT underlättar patientens anpassning. Framtida utbildningar kommer att implementeras när den slutliga versionen av utbildningsmaterialet är klar efter den övergripande feedbacken från de deltagande länderna.

This post is also available in: English (Engelska) Eesti (Estniska) Ελληνικα (Grekiska) Norsk bokmål (Norskt Bokmål) Română (Rumänska) Slovenščina (Slovenska)