Samverkansmöte ACT Now i Slovenien

Samverkansmöte i ACT NOW-projektet hölls den 22 december 2020 på Universitetssjukhuset Ljubljana – på Dental Clinic. På grund av pandemin organiserades evenemanget tyvärr via Webex plattform. Det fanns 33 deltagare online, inklusive läkare, psykologer, lärare vid medicinska fakulteten, sjuksköterskor, studenter vid medicinska fakulteten, tandläkarstudenter.

Samverkansmöte ACT Now i Grekland

Samverkansmöte i ACT Now-projektet hölls den 20 oktober 2020 via “Zoom” telekonferensplattform på grund av Covid-19-pandemibegränsningar och begränsade åtgärder. 71 (71) deltagare deltog i det tre timmar långa evenemanget där ACT Nows utbildningsmaterial presenterades. Presentationen var interaktiv och berikade spridningen av ACT Now-projektet som.

Samverkansmöte – ACT Now – Romänien

Den 21 september 2020, Emergency Clinical Hospital for Children “Marie S. Curie” representanter i ACT Now projekt genomförde ett samverkansmöte. På grund av covid-19-pandemireglerna i Rumänien kunde evenemanget inte hållas live, därför levererades det via ZOOM-plattformen till läkare och studenter vid universitetet och apoteket “Carol Davila”.