Det fjärde mötet med projektet ”ACT NOW” i Tartu, Estland, den 17 januari 2020.

Det fjärde mötet med projektet ”ACT NOW” i Tartu, Estland, den 17 januari 2020.

Det fjärde mötet med projektet ”ACT Now” ägde rum i Tartu Ulikool, Estland den 17 januari 2020. Partners från Estland, Grekland, Cypern och Rumänien presenterade pilotutbildningsresultaten och feedback från deras organisation. Totalt genomförde 142 personer utbildningen i 5 olika länder och enligt deras post kap-resultat har en statistiskt signifikant förbättring gjorts.

Den 11.01.2020 genomfördes en pilotutbildning för ACT på Cypern.

Den 11 januari 2020 genomfördes pilotstudien av ACT Now-projektet (ett utbildningsprogram för hälso- och sjukvårdspersonal för att använda principerna Acceptance and Commitment Therapy (ACT) för att underlätta patientens anpassning till utmaningarna att leva med en synlig skillnad) på Cypern. Utbildningen annonserades via sociala medier och e-postkontakter av MediCleft, Cyperns centrum för LKG och andra kraniofaciala.

Det tredje mötet i Erasmus + -finansierade projektet ”ACT NOW” ägde rum vid Univerzitetni KliniKa Center i Ljubljana, Slovenien den 30-31 augusti 2019.

Det tredje mötet i Erasmus + -finansierade projektet ”Act Now” ägde rum vid Univerzitetni KliniKa Center i Ljubljana, Slovenien den 30–31 augusti 2019. Partnerna från Estland, Cypern, Grekland, Rumänien och Slovenien utbildades i ACT-utbildningsprogrammet, presenterat av partnerna från Storbritannien och Sverige med ett bra resultat.

Den 10.01.2020 genomfördes en pilotutbildning för ACT i Tartu, Estland.

Den 10.01.2020 genomfördes en pilotutbildning för ACT i Tartu, Estland. Utbildningen lockade 28 deltagare med olika yrkesbakgrund. Många av dem var läkare och sjuksköterskor som mötte patienter med ett avvikande utseende i deras dagliga praxis. De tyckte att kursen var omfattande och lätt att göra.

ACT NOW i Sri Lanka

Representanter från Kristianstads universitet deltog i ett samarbetsmöte vid fakulteten för omvårdnad, University of Colombo. Som en del av mötet presenterade Martin Persson flera Erasmus + -projekt för 21 vårdpersonal och lärare. Act Now presenterades i hur du kan ta en etablerad psykologisk metod och via europeiska samarbeten generera ett funktionellt träningsprogram.

Acceptance and Commitment utbilding i Rumänien

”Marie S. Curie” akutkliniskt sjukhus för barn i Bukarest var värd för pilotkurs i Acceptance and Commitment Training. Tränare – barnkirurger från samma sjukhus – presenterade kursen för 24 sjukvårdspersonal, de flesta invånare och unga specialläkare från samma sjukhus kommer från områden som pediatrik, intensivvård för nyfödda, allmän ortopedisk kirurgi. Deltagandet på kursen har varit.

The 9th Asian Pacific Cleft-Lip-Palate & Craniofacial Congress

Den asiatiska konferensen hölls i Khon Kaen i norra Thailand och det deltog 475 delegater från 25 länder från olika discipliner.Prof Martin Persson blev inbjuden för att presentera vid konferensen. Martin höll en föreläsning som fokuserade på de långsiktiga resultaten av LKG i ett globalt perspektiv tillsammans med att introducera flera Erasmus + projekt.

Möte på Cypern

Det andra mötet i EU Erasmus + -finansierade projektet “Act Now” avslutades vid University of Neapolis i Pafos, Cypern, den 29 mars 2019.Partnerna från Cypern, Estland, Grekland, Rumänien och Slovenien presenterade de nationella analyserna och resultaten av deras undersökningar. De nationella undersökningarna genomfördes baserat på ett frågeformulär som utvecklats av partnerna från Storbritannien och undersökte.

Kick-off möte i Grekland

EU: s Erasmus + -finansierade projektet ”Act Now” startade i Thessaloniki, Grekland, på General Hospital “Papageorgiou” den 15 december 2018. Mötet deltog väl av partnerna från Cypern, Estland, Grekland, Norge, Rumänien, Slovenien, Sverige , Storbritannien och European Cleft Organization (ECO, Nederländerna).   De grekiska partnerna presenterade en översikt över projektets mål, resultat och önskade resultat..