Samverkansmöte ACT Now på Cypern

Samverkansmöte i ACT Now-projektet hölls den 30 oktober 2020 i Neapolis University Pafos lokaler. Trettiofem (35) deltagare deltog i det fyra timmar långa evenemanget där ACT Nows utbildningsmaterial presenterades. Presentationen var interaktiv och berikade spridningen av ACT Now-projektet eftersom deltagarna kunde ställa frågor, reflektera.