Editorial Team

9. azijsko-pacifiški kongres o razcepih in kraniofacialnih anomalijah

Azijska konferenca je potekala v Khon Kaenu na severu Tajske. Kongresa se je udeležilo 475 delegatov različnih profilov iz 25 držav. Profesor Martin Persson je bil vabljen predavatelj. Martin je imel predavanje, v katerem se je osredotočil na dolgoročne rezultate zdravljenja razcepov v svetovni perspektivi in je vključevalo predstavitev več projektov Erasmus +. Naš projekt.

Srečanje na Cipru

Na Univerzi Neapolis v Pafosu na Cipru je bilo 29. marca 2019 zaključeno drugo srečanje projekta „ACT Now“, ki ga financira EU Erasmus +. Partnerji iz Cipra, Estonije, Grčije, Romunije in Slovenije so predstavili nacionalne analize in rezultate svojih raziskav. Nacionalne raziskave so bile izvedene na podlagi vprašalnika, ki so ga razvili partnerji iz Združenega.

Prvi sestanek v Grčiji

Prvo srečanje projekta “ACT Now”, ki ga financira EU Erasmus +, je potekalo 15. decembra 2018 v Solunu v Grčiji v Splošni bolnišnici “Papageorgiou”. Srečanja so se udeležili partnerji iz Cipra, Estonije, Grčije, Norveške, Romunije, Slovenije, Švedske, Združenega kraljestva in nevladne organizacije European Cleft Organisation (ECO, Nizozemska). Grški partnerji so predstavili pregled izhodišč, ciljev in.