Editorial Team

Den 9. asiatiske Pacific Cleft-Lip-Palate & Craniofacial Congress

Den asiatiske konferansen ble avholdt i Khon Kaen i den nordlige delen av Thailand, og den deltok på 475 delegater fra 25 land fra forskjellige fagområder. Prof Martin Persson ble invitert til å delta og presentert på konferansen. Martin holdt et foredrag som fokuserte på langsiktige resultater av kløft i et globalt perspektiv, som inkluderte.

Møte på Kypros

Det andre møtet i EU Erasmus + -finansierte prosjekt “Act Now” ble fullført ved University of Neapolis i Pafos, Kypros, 29. mars 2019. Partnerne fra Kypros, Estland, Hellas, Romania og Slovenia presenterte de nasjonale analysene og resultatene av deres undersøkelser. De nasjonale undersøkelsene ble gjennomført basert på et spørreskjema utviklet av konsortiet.

Kickoff i Hellas

EU Erasmus + -finansierte prosjektet “Act Now” ble startet av i Thessaloniki, Hellas, ved General Hospital “Papageorgiou” 15. desember 2018. Møtet ble godt besøkt av partnerne fra Kypros, Estland, Hellas, Norge, Romania, Slovenia, Sverige , Storbritannia og European Cleft Organization (ECO, Nederland). De greske partnerne presenterte en oversikt over prosjektets deler.