The 9th Asian Pacific Cleft-Lip-Palate & Craniofacial Congress

The 9th Asian Pacific Cleft-Lip-Palate & Craniofacial Congress

The Asian conference was held in Khon Kaen in the northern part of Thailand, and it was attended by 475 delegates from 25 countries from various disciplines.

Prof Martin Persson was invited keynote to attended and presented at the conference. Martin gave a lecture that focused on the long term outcomes of cleft on a global perspective, which included introducing several Erasmus + project. Our project Act Now was highlighted as an innovative example of how to provide psychosocial training for healthcare professionals.

Den 9. asiatiske Stillehavskonferansen i leppe og ganespalte
Den asiatiske konferansen ble holdt i Khon Kaen i den nordlige delen av Thailand, og den ble besøkt av 475 delegater fra 25 land innen forskjellige fagområder.

Prof Martin Persson ble invitert til å delta og presenterte som keynote på konferansen. Martin holdt et foredrag som fokuserte på de langsiktige resultatene av leppe&ganespalte i et globalt perspektiv, som inkluderer å introdusere flere Erasmus + -prosjekter. Prosjektet vårt Act Now ble trukket fram som et nyskapende eksempel på hvordan man kan gi psykososial trening for helsepersonell.

This post is also available in: English (Engelsk) Eesti (Estonian) Ελληνικα (Gresk) Română (Rumensk) Slovenščina (Slovensk) Svenska (Swedish)