Prvi sestanek v Grčiji

Prvi sestanek v Grčiji

Prvo srečanje projekta “ACT Now”, ki ga financira EU Erasmus +, je potekalo 15. decembra 2018 v Solunu v Grčiji v Splošni bolnišnici “Papageorgiou”. Srečanja so se udeležili partnerji iz Cipra, Estonije, Grčije, Norveške, Romunije, Slovenije, Švedske, Združenega kraljestva in nevladne organizacije European Cleft Organisation (ECO, Nizozemska).

Grški partnerji so predstavili pregled izhodišč, ciljev in želenih rezultatov projekta. Namen tega dvoletnega projekta je razviti program usposabljanja za različne profile zdravstvenih delavcev, kot so zdravniki, kirurgi, zobozdravniki, medicinske sestre, fizioterapevti, dietetiki, kot tudi socialni delavci in študenti medicine.

Učno gradivo bo temeljilo na načelih terapije sprejemanja in zavezanosti (Acceptance and Commitment Therapy – ACT). Partnerji iz Združenega kraljestva so predstavili uporabo ACT pri ljudeh z vidnimi spremembami na telesu in/ali obrazu. Terapija sprejemanja in zavezanosti je primeren pristop za paciente, ki so nezadovoljni s telesno podobo zaradi različnih obolenj (npr. kraniofacialna, nevrološka, kožna obolenja), bolezni (npr. tumorji, meningitis), poškodb (npr. opekline, vojne poškodbe) ali imajo težave s telesno težo. Ta stanja vplivajo na fizično in duševno zdravje pacientov, odločitve o zdravljenju in okrevanje. Cilj programa usposabljanja je olajšati prilagajanje pacientov izzivom življenja z vidno spremembo in spodbujati psihološko fleksibilnost pacientov. Zdravstveni delavci in študentje v Evropi bodo v vsakdanje delo vpeljali nova znanja, z namenom da bi zagotovili boljšo oskrbo bolnikov, nezadovoljnih s telesno podobo. Projekt je namenjen tudi ozaveščanju in prispevanju k socialnemu dialogu o diskriminaciji in socialni izključenosti ranljivih bolnikov.

Na srečanju so bili predstavljeni tudi časovnica projekta, roki, končni rezultati, vodenje projektov, razvoj spletne strani in multiplikacijski dogodki. Dogovorjeni so bili tudi datumi naslednjih srečanj na Cipru, v Sloveniji, Estoniji in Romuniji.

 

Intelektualna izhodišča (II)

II1: Nacionalno poročilo, analiza in raziskava: nacionalna poročila se osredotočajo na bolnike, ki so nezadovoljni s telesno podobo, vključno z informacijami o tem, kako zdravstveni delavci obravnavajo te paciente v posamezni državi partnerici, in kako nezadovoljstvo s telesno podobo vpliva na ljudi različnih kultur/priseljence. Nacionalna poročila poudarjajo potrebo po usposabljanju in zagotavljajo osnovo za nacionalno prilagoditev gradiva za usposabljanje, ki je odskočna deska za zagotovitev vpliva in prenosljivosti projekta.

II2: Teoretični članek o terapiji sprejemanja in zavezanosti (ACT) za paciente z vidnimi spremembami: partnerji pripravijo poročilo, ki bo vodilo razvoj gradiva za usposabljanje, vključno s trenutnim znanjem, teoretičnimi in metodološkimi prispevki k temi.

II3: Pedagoško poročilo o zahtevanih učnih rezultatih: partnerji se opirajo na svoje bogate pedagoške izkušnje iz drugih mednarodnih/nacionalnih projektov za razvoj učnega gradiva za usposabljanje strokovnjakov iz različnih kulturnih okolij.

II4: Razvoj učnega načrta – Učenje / poučevanje / učno gradivo: učni načrt združuje orodja, metode in druga gradiva za usposabljanje v dostopni obliki, vključuje kulturne posebnosti ter omogoča ciljnim skupinam, da se izobražujejo bodisi samostojno ali se udeležijo formalno organiziranega izobraževanja.

II5: Pilotno izobraževanje in testiranje: pre- in post-KAPb test, evalvacijski vprašalnik, je zasnovan za merjenje znanja udeležencev pred in po tečaju.

II6: Revizija in finalizacija izobraževanja: partnerji dokončajo splošne spremembe gradiva za usposabljanje, vključno s kulturnimi prilagoditvami ter pripravijo knjižico, ki vključuje uvod, namen, izide projekta, didaktične smernice, rezultate pilotnega testiranja, povzetek in informacije o sodelujočih.

Povzetek pričakovanih rezultatov:

  • Nacionalna analiza in raziskava.
  • Teoretično poročilo o ACT za bolnike z vidnimi spremembami.
  • Razvoj konkretnega / usmerjenega tečaja usposabljanja.
  • Testiranje in pilotni tečaj.
  • Razvoj virov za izobraževanje z odprtim dostopom prek spletne strani projekta.
  • Prevajanje in priredba razvitih gradiv za tečaje.

This post is also available in: English (Angleščina) Eesti (Estonščina) Ελληνικα (Greek) Norsk bokmål (Knjižna norveščina) Română (Romunščina) Svenska (Švedščina)